รมช.ธรรมนัส ตรวจราชการ จ.ชลบุรี เดินหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร

6

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีศักยภาพสูงสู่การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีจุดยืนทางด้านการท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป และการส่งออกของภาคการเกษตร

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน 649,749 ไร่ มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรแล้วจำนวน 19,757 ราย เนื้อที่ 454,192 ไร่ และมีพื้นที่คงเหลือ 77,157.48 ไร่ ซึ่งทาง ส.ป.ก. พร้อมจะเร่งรัดจัดสรรที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้มีการศึกษาและพิจารณาพื้นที่ ส.ป.ก. บริเวณอำเภอบางละมุง จำนวน 86,657 ไร่ มีศักยภาพใช้พัฒนาเป็นเมืองใหม่อัจฉริยะในพื้นที่ EEC ประมาณ 62,500 ไร่ โดยได้สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ จำนวน 680 ราย คิดเป็นพื้นที่ 20,561 ไร่ ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทาง ส.ป.ก. จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมอบให้แก่ตัวแทนชุมชุม ชุมชนละ 50 ชุด ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.บางละมุง ศาลาเอนกประสงค์หนองผักกูด หมู่ 13 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านโรงน้ำตาล หมู่ 11 และศาลเจ้าแม่ทับทิมบ้านชากแง้ว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here