รมช. คมนาคม เปิดงานกระบี่เบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่

0

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมเบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่ Welcome high season KrabiInternational Airport  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและสายการบินต่างๆ ในการเปิดตารางบินช่วงฤดูหนาว Winter schedule ประจำปี 2562 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเปิดเส้นทางให้บริการในเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมและเปิดเส้นทางบินใหม่ ร่วมกับสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศเพื่อเป็นการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวเสริมสร้างความแข็งแกร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งทุกหน่วยร่วมมือทำงานแบบบูรณาการในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด   

   ภาพ -ข่าว มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here