รพ.อุดรธานี mou การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

รพ.อุดรธานี mou การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ

นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ นายเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์  ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เคพิส จํากัด  ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ (NEXTGOV) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ รวมถึง สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอุดรธานีและเครือข่ายในการขยายผลในการใช้งานจริงต่อไประยะเวลาและขอบเขตการทดสอบมีกำหนดเพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน ดังต่อไปนี้ 1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  2) ระบบบริหารงานงบประมาณ3) ระบบบริหารงานซื้อจ้างและพัสดุ 4) ระบบบริหารงานการเงิน  5) ระบบบริหารงานบัญชี6) ระบบบริการออนไลน์โดยครอบคลุม 1) โรงพยาบาลอุดรธานี  2) โรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลอุดรธานี(ระบุภายหลัง) โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแหล่งเงินรายได้ต่างๆ ดังนี้ 1) เงินงบประมาณ 2) เงินรายได้จากผู้มารับบริการ 3) เงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4) งบกองทุนท้องถิ่น 5) งบกองทุนเงินบริจาค 6) งบกองทุนหน่วยสนับสนุน  7) เงินจากกองทุนอื่น ๆ

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE

แทก
แสดงเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close