รพ.อุดรธานี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิอภิบาลสงฆ์ หลวงตาพระมหาบัว (มีคลิป)

10

นายแพทย์ณรงค์  ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 68 ปี โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอภิบาลสงฆ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ นายแพทย์สมัส กนกศิลป์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนายแพทย์อภิชาต อภิวัฒนพร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ได้จตุปัจจัยจำนวน 1,031,500 บาท พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้สมทบมอบจตุปัจจัย จำนวน 200,000  บาทสมทบองค์ผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว วชิร คำสืบ จ.อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here