รพ.อานันทมหิดล ร่วมมือกับ พาณิชย์จ.ลพบุรี เปิดงาน ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด 19

13

ที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในฐานะโรงพยาบาลกองทัพบก ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด 19” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 โดยได้รับเกียรติ จาก นาย นิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรี ชัชชัย  เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทันตกรรมโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

โดยภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และ สินค้าราคาประหยัด สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเชิงวัฒนธรรม สินค้าในโครงการ ม.35 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บุตรที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรสและบุพการี ที่ทุภพลภาพ ของกองทัพบก เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการร่วมจำหน่าย อาทิ ขนมปังโฮมเมด สินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม้กวาดทางมะพร้าว และผักปลอดสารพิษจากโครงทหารพันธุ์ดี ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตลอดจนสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ที่ได้รับผล ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 มาจัดจำหน่ายให้กับกำลังพลของหน่วยงาน รวมถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพในสถานการณ์ โควิด 19 โดยสามารถใช้สิทธิ์ในสวัสดิการของรัฐบาล เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน  ในการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง 3 วัน   

ทั้งนี้ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดย พลตรี ชัชชัย  เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ยังได้ให้หน่วยงานของโรงพยาบาล บันทึกข้องตกลง ในการรับซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากเกษตรกร ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 50 กระสอบต่อเดือน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย และ กำลังพลพลทหารของหน่วยงานในโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก ในการช่วยเหลือเกษตรกร ได้มีช่องทางในจำหน่ายสินค้าเกษตร ในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here