รพ.วิภาวดี ปิยราษฎร์ เพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแก่บุคลากรทางการแพทย์และกู้ภัย (สุพรรณบุรี)

11

จ.สุพรรณบุรี  ที่ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงาน สุพรรณบุรี เขต2 ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์และศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จัดทำโครงการ พัฒนาทีมงานเพิ่มทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่ อ.อู่ทองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อ เพิ่มทักษะ ของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 โดยมี วิทยากรให้ความรู้จาก ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี มาให้ความรู้ ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ ประเภทของอุบัติเหตุ การเปิดทางเดินหายใจ การช่วยผายปอด การคลำชีพจร การกดหน้าอกปั้มหัวใจ  การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ถูกต้องก่อนเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม และสาธิตวิธีการต่างๆ ในการอบรมในครั้งนี้ มี ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน แบ่งเป็น บุคลาการ ของโรงพยาบาล สมาคมร่วมใจสวนแตง มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี เขต อ.เลาขวัญ หน่วยกู้ชีพ อบต.หนองโอ่ง หน่วยกู้ชีพ อบต.พลับพลาไชย มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขต อ.สองพี่น้อง หน่วยกู้ชีพ เทศบาล ต.บ้านดอน และ โรงเรียนชนัดดาบริรักษ์ จ.กาญจนบุรี       

 ทางด้าน นายแพทย์ ทรงกิจ สุทธิกาญจน์ ผอ.โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ผู้ประสบเหตุ ฉุกเฉิน จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และ อาสากู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่ อ.อู่ทองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ได้อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียในการช่วยเหลือ โดยมุ่งหวังว่าในการอบรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อาสากู้ชีพ กู้ภัย ให้มีทักษะมากขึ้น นำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี เพื่อลดการสูญเสีย และนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

มงคล  สว่างศรี  ภัทรพล  พรมพัก ธนกฤต  แตงโสภา  ไพรัช  ภมรพล  โสภณ  สว่างศรี  นิกร  สิงห์พิมาตร์  นพดล  แก้วเรือง  ดนัยภพ สังข์สุวรรณ / สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here