รพ.วังชิ้น จ.แพร่ “ขอขอบคุณ” ทุกท่าน ที่มอบ สิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฎิบัติงานต้านภัยโควิด-19

8

นพ.อมรพันธุ์ สมร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น จ.แพร่ เปิดเผยว่า  ตามที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด จึงมีประชาชนมาใช้บริการในการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลและทุกวัน จึงจำเป็นต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่มาให้บริการกับพี่น้องประชาชน ในทุกวันก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในอำเภอวังชิ้นและในจังหวัดแพร่ รวมถึงต่างจังหวัด มามอบสิ่งของเงินทองเพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอวังชิ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังชิ้น ต้องขอขอบคุณ ทุกท่าน  ที่มอบ สิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฎิบัติงานต้านภัยโควิด-19 และมอบเงินเพื่อจัดซื้อของเติมตู้ปันสุข สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทุกท่าน   

ทางงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ต้อง ขอบคุณน้ำใจของทุกท่านที่ห่วงใยเจ้าหน้าที่และพี่น้องชาววังชิ้น ขออนิสงค์ผลบุญดลบันดาลให้ทุกท่าน กิจการ เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here