รพ.ลานนา ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ การตรวจโควิด-19 เพื่อการเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน.

1

ที่ ห้องประชุมฟ้าประทาน สนามกอล์ฟกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ – ลำพูน ประกอบด้วย  โรงพยาบาลลานนา , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม , โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลหริภุญไชย ราม  ร่วมกันลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) บริการทางด้านสาธารณสุข เพื่อการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน กับ สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ และ ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือข่าย อาทิ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น

 เพื่อทำงานร่วมกันในการประสานงานลูกค้า ในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยวิธี Real time PCR สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเข้ามาเล่นกอล์ฟ หรือท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่-ลำพูน  ที่ไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  ตามมาตรการของรัฐ ซึ่งจะเป็นการสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ กำลังจะมีเที่ยวบินเหมาลำจากประเทศเกาหลี นำกรุ๊ปทัวร์นักกอล์ฟเข้ามาพัก เพื่อเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะ ถือเป็นโอกาสอันดี ของชาวเชียงใหม่และลำพูน รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในการกระตุ้นเศรษฐกิจ .

 นพ.นพพร นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการ รพ. เทพปัญญา และตัวแทนของผู้บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ – ลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real time PCR ซึ่งทําการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้น จึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ  ซึ่งในส่วนของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ และลำพูน กลุ่มของโรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ – ลำพูน เรามีโรงพยาบาลเครือข่ายฯ ที่มีศักยภาพสูงในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และมีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายโรงพยาบาล ที่มีศักยภาพสูงในการรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด  .

ในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วม ครั้งนี้  โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ นำโดย พว. จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลลานนา 3 โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมแห่งใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่  และเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายของ กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ – ลำพูน ที่มีศักยภาพสูงในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-Time PCR มีห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของตนเอง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มนักกอล์ฟจากเกาหลี โดยสามารถตรวจแลปนอกเวลา ค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19  รู้ผลไว ภายใน 6 ชั่วโมง เท่านั้น  ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลการตรวจที่รวดเร็วขึ้น

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here