รพ.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี เตรียมรับคนไข้โควิด-19 พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

2

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมระดมรับบริจาคเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ หลังจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 308 เตียงรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากโรค COVID-19 โดยใช้พื้นที่รองรับผู้ป่วยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ด้าน รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า เมื่อมีผู้ป่วยมีผลบวกเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลจะมีขั้นตอนคือ ให้ผู้ป่วยโควิด-19พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  หากมีอาการหนักหรือรุนแรงจะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยภายในห้องความดันลบ (Nagative pressure) ส่วนผู้ป่วยอาการที่ไม่รุนแรงจะอยู่ในห้อง Cohort ward ซึ่งเป็นห้องรวมกับผู้ป่วยโควิดท่านอื่น มีระบบการฆ่าเชื้อด้วย UV เมื่อได้รับการดูแลรักษาและสังเกตอาการพบว่าอาการดีขึ้นแล้ว ทางโรงพยาบาลจะส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของการของงบสนับสนุนเราได้ใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนวิกฤตที่เรามีความต้องการ เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรับบริจาคเพื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นหน้ากาก N95 , ชุดPPE เครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมอนิเตอร์ที่ใช้ดูแลคนไข้ที่มีจำนวน 308 เตียง ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องการวัสดุอุปกรณ์มากกว่าปกติมาก

สามารถบริจาคผ่านบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) เลขบัญชี 050-2-00002-9.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here