รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี แถลงการณ์ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อโควิด 19

27

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ชี้แจงการเผยแพร่แถลงการณ์ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโลน่าสายพันธุ์ใหม่2019 หรือโควิด-19     ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต มีการเตรียมความพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยโรคระบาดและเชื้อไวรัสโคโลน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 รวมถึงตั้งจุดคัดกรอง และศูนย์ตรวจเฉพาะโรค พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เมื่อมีเหตุผู้เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19     รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต มีหน้าที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ทั้งโรคสลับซับซ้อน โรคเรื้อรัง โรคที่มีความยากในการดูแลรักษา เราจึงมีข้อเรียกร้องตามที่มีการเผยแพร่แถลงการณ์ไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการรองรับการดูแลผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเราจะดูและเราจึงต้องขออุปกรณ์ในการป้องกัน เราจึงต้องมีการสำรองเพื่อรองรับในการดำเนินการให้ได้ใน 1 เดือน เป็นที่มาว่าหากอุปกรณ์ที่เราสำรองไว้หมดลงจนเหลือใช้ได้เพียง 2 อาทิตย์ แล้วเรายังคงได้รับคำตอบจากซัพพลายเออร์ว่าไม่มีของให้ จึงเป็นสิ่งที่เรากังวล ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมถึงรัฐบาล หรือแม้แต่ผู้ที่มีจิตที่อยากจะช่วยเหลือเราสามารถดำเนินการตรงนี้ต่อไปได้

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here