รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รับโล่รางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ปี 2565 จากผู้บัญชาการทหารบก

6

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่นประจำปี 2565 ประเภท โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จากพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ 122 ด้วยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีผลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยสายแพทย์ ณ กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นโรงพยาบาลที่มีการปฎิบัติงาน และผลงานที่เป็นที่ประจักษ์

เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็น 1 ใน 2 ของโรงพยาบาลกองทัพบกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล ISO 15189 และ ISO 15190 ในรายการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR มีการจัดหารถชีวนิรภัยตรวจคัดกรองเชิงรุกเคลื่อนที่เร็ว ที่มีความสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ 200 ราย/ชั่วโมง ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 และอาคารผู้ป่วยโควิด-19 (Cohort ward) ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดวิด-19 หายแล้วกว่า 741 ราย ผู้ป่วยสะสมกว่า 780 ราย

อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 เช่น นวัตกรรม COVID BOX ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาทีม M-MERT ทีม Rope Rescue ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง การพัฒนาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและดูแลผู้ประสบภัยทางอากาศยาน พัฒนาทีมช่วยเหลือและกู้ภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และทีมปฎิบัติการทางน้ำ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา”ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภาพ​-ข่าว​ ณัฐ​วัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ จ.อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here