รพ.กระบี่ เปิดจุดเข้าออก ทางเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

20

โรงพยาบาลกระบี่ กำหนดจุด รับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยให้มีทางเข้าออก จุดเดียว ผู้ป่วย ญาติ ต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์เป็นเครื่องหมาย การผ่านจุดคัดกรอง พร้อมจำกัดจำนวน ญาติที่ติดตามผู้ป่วย  เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ที่กำระบาดอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำเภอนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกระบี่ ได้เตรียมห้องกักคัดแยก ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้อง ตรวจโรค และรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ  ไว้จำนวน 25 เตียง  เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด ส่วนที่ศาลจังหวัดกระบี่ นำป้ายตารางคิวนัด คดีความ ต่างๆ มาติดตั้งไว้บริเวณ หน้าอาคารศาล เพื่อความสะดวกของประชาชน  พร้อมเข้มงวด ผู้ที่เข้าออก ต้องผ่านการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลทำความสะอาด ล้างมือ ระหว่างรอ ตรวจคัดกรองต้องเว้นระยะห่าง 1เมตร และ  ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขณะอยู่ในห้องพิจารณาคดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 …

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง  จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here