รพ.กระบี่ นำร่องโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล รับยาร้านยาใกล้บ้าน

7

พญ.พนิดา จันทรังสิกุล   รอง ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายปรมินทร์  นุยงค์ภักดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่    ดูแลการจัดบริการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ในโครงการลดความแออัดโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านยาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อดูความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้าไปรับยา ตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน” โดยมีร้ายยาในชุมชนเข้าร่วม 10 ร้าน โดยทุกร้าน จะมีป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และมีความมั่นใจ ในการให้บริการ

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here