ยโสธร Kick off รณรงค์ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉลองสงกรานต์สบายใจ เที่ยวงานบุญบั้งไฟ ปลอดภัยโควิด 19

8

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ยโสธร  ประธานในพิธีเปิดการ Kick off รณรงค์ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉลองสงกรานต์สบายใจ  เที่ยวบุญบั้งไฟ  ปลอดภัยโควิด 19  ที่โดมหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลาง โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รอง ผวจ.ยโสธร พร้อมส่วนราชการ  องค์กรเอกชน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   อสม. และผู้สูงอายุ  ร่วมในพิธี  โดยมี นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์ สสจ.ยโสธร ในฐานะประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน พิธี  Kick  off  รณรงค์ ฉีดวัคซีนเข็ม  3  ฉลองสงกรานต์สบายใจ  เที่ยวบุญบั้งไฟ  ปลอดภัยโควิด 19   เริ่มจากการแสดงของ อสม.เขตเทศบาลเมืองยโสธร เป็นการ แสดงพลัง อสม.รณรงค์สร้างการรับรู้และสื่อสารเพื่อให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็ม 3  ภายหลังประธานในพิธี ตัดริบบิ้น เปิดงานและยิงพลุกระดาษปล่อยขบวนรณรงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงประชาชน ร่วมรับวัคซีนเข็ม 3 ทั้ง 9 อำเภอ 

ขบวนรณรงค์ในครั้งนี้  ประกอบด้วย ขบวนแฟนซี  608 กลุ่มเป้าหมายสำคัญของการรณรงค์ให้มารับวัคซีน เข็ม 3 ตามด้วยขบวน  อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19  ขบวนรถ ซาเล้งบริการเชิงรุกสู่ชุมชน ขบวน รถราง ผู้สูงวัย ปลอดภัยโควิด และปิดท้ายด้วยขบวน รถรณรงค์  9  อำเภอ  ซึ่งหลังจากการ Kick off  รณรงค์จากวันนี้ทุกอำเภอจะได้ดำเนินการต่ออย่างเข้มข้นทุกพื้นที่  ส่วนพิธีเปิด  Kick off รณรงค์ ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งลูกหลานจะกลับมาจากต่างจังหวัด เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ และงานประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม และพร้อมกับการเตรียมความพร้อมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565   จึงมีความจำเป็นที่ต้องรณรงค์ สื่อสาร และจัดบริการให้ประชาชน กลุ่ม 608  ได้รับวัคซีนตามเป้าหมายที่กำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ ถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ในการลดป่วย ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ในความจำเป็น และความสำคัญในการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม ๓ เพื่อระดมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานวัคซีนในพื้นที่

 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์ สสจ.ยโสธร กล่าวว่า จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพรวม ประเทศไทย  ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2565  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  25,389 ราย ติดเชื้อสะสม 1,377,352 ราย  เสียชีวิตสะสม 3,347 ราย  ATK บวกใหม่ 25,397 สะสม 1,068,476  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ อายุเฉลี่ย 73 ปี และพบว่า 57% ไม่ได้ฉีดวัคซีน  และฉีดวัคซีนเฉพาะเข็มที่ 2  31% ในส่วนของ จ.ยโสธร  พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 6,694 คน เสียชีวิต 11 ราย

ภาพ/เกียรติศักดิ์  ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here