ยโสธร เริ่มแล้ว !!! งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565หนึ่งเดียวในโลก ที่อำเภอมหาชนะชัย

6

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  นายชัยวัฒน์  แสงสี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชชุฎา เข็มเพชร นางรพีพรรณ แสงสี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายอำเภอมหาชนะชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมเปิดงาน  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

โดยก่อนพิธีเปิดงาน ทางอำเภอมหาชนะชัย ได้จัดพิธีบวงสรวง และรำประกอบเพลงมาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นนางรำจากชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน จำนวน 800 คน ภายในงานยังมีขบวนมาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากคนในชุมชน จำนวน 26 ขบวน การออกร้านมัจฉากาชาด จุดเช็คอินถ่ายรูป และจำหน่ายสินค้าโอทอปทั้งของกินของฝากมากมาย   

ส่วนภายหลังจากพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมคณะยังได้รับชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อประสม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาของชาวมหาชนะชัยกับงานประเพณีมาลัยข้าวตอก และยังได้เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายพร้อมชมความสวยงามตระการตาของขบวนมาลัยข้าวตอกของแต่ละชุมชนด้วย   

สำหรับประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน  ด้วยการนำข้าวเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอกแตก จากนั้นนำมาร้อยเป็นสายด้วยความศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ ก่อนนำไปถวายที่วัดหอก่องและวัดต่างๆ ในชุมชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาของทุกปี  อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ชาวอำเภอมหาชนะชัย ได้ถือปฏิบัติสืบทอดมายาวนานให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีของ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  พร้อมจัดให้มีการประกวดมาลัยข้าวตอกทุกปี คือ มาลัยข้าวตอกสายฝนและมาลัยข้าวตอกข้อ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 อย่างไรก็ตาม  ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -15 กุมภาพันธ์ 2565   ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยเปิดให้ชมขบวนมาลัยข้าวตอกทุกวัน  และมีพิธีปล่อยขบวนแห่มาลัยข้าวตอกที่สวยงามในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อไปถวายที่วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ตามประเพณีท้องถิ่น  และการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค อย่างเข้มงวด  ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับการวัคซีน การวัดอุณหภูมิ สมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here