ยโสธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

6
SONY DSC

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   เป็นประธานเปิดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565  พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ตำรวจ ทหาร ขนส่งจังหวัดยโสธร  สาธารณสุข  คปภ.  ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ชมรมคนพิการเหยื่อเมาแล้วขับ และ สื่อมวลชน ร่วมเปิดงาน  ณ จุดตรวจหลักหน้าเทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร ได้มีการบูรณการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ ร่วมรณรงค์และร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยเฉพาะการเน้นหนักในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน  2565  ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลัก มีจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนในถนนสายรอง และถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน เป็นจุดตรวจระดับอำเภอ 18 จุด และ ระดับตำบล 118 จุด รวมทั้งสิ้น  136 จุด

  โดย จังหวัดยโสธร มีการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมด้วยการยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง นำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกในกรควบคุมปัจจัยเสี่ยง เผ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุด้วยการจัดตั้ง “ด่านชุมชน”  และมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน”  ให้ผู้นำชุมชนช่วยสอดส่ง ดูแลตักเตือน และป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง  ทั้งนี้จังหวัดยโสธร กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์มีค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี มีอุบัติเหตุ 19ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 19 ราย  

 อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชานให้เดินทางด้วยความปลอดภัย เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับและปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมฝากความห่วงใยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลอดโรค  ปลอดภัย  และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ข่าว/ภาพ-ประกาศ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here