ยโสธร เปิดงานฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19

9

 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิด “งานฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่ 5” โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดยโสธร  คลังจังหวัดยโสธร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโอทอป ร่วมงาน ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขายโสธร อำเภอเมืองยโสธร โดยงานมีไปถึง วันที่ 29 ก.ย.64

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดงานฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่ 5 ตาม โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล กิจกรรมย่อย พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด-19  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดยโสธร คือ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” เพราะสินค้า OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเริ่มต้นจากชุมชนทุกผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์จากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด   โดยมี ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP  ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร  ทั้งประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา รวม 16  กลุ่ม ร่วมจำหน่ายภายใน ตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 รวม 7 วัน  ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ยังกล่าวว่า  การจัด“งานฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่5”  นั้น ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชน มาร่วมอุดหนุนสินค้าโอทอปของดีของเด่น จังหวัดยโสธร  เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าโอทอปจังหวัดยโสธร พร้อมท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดยโสธร  ในรูปแบบ New Normal  เที่ยว ชิม ชม ช้อป แชร์ ที่จังหวัดยโสธรอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด -19 

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าวประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here