ยโสธร เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

0

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการปะชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดและดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่ 9 อำเภอ พร้อมทั้ง พิจารณาการเปิดโรงพยาบาลสนามที่ อำเภอเลิงนกทา และศูนย์พักคอยที่ อำเภอมหาชนะชัย โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดยโสธร

ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อวันนี้ จำนวน 44 ราย ยอดรวม 756 ราย ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด โดยมีผู้ติดเชื้อแต่ละอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองยโสธร 194 ราย/ อำเภอเลิงนกทา 117 ราย/อำเภอกุดชุม 117 ราย/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 81 ราย/อำเภอมหาชนะชัย 77 ราย/อำเภอค้อวัง 50 ราย/อำเภอป่าติ้ว 40 ราย/อำเภอทรายมูล 40 ราย/ อำเภอไทยเจริญ 40 ราย ส่วนผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดยโสธรระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-20 ก.ค.64 เข็มที่ 1 จำนวน  31,635 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 9,351 ราย ได้รับวัคซีน จำนวน 40,986 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม ที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มากกว่า 100 ราย โดยเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬากลาง อำเภอเลิงนกทา บ้านดอนฮี ตำบลสวาท ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100-120 เตียง ในสัปดาห์หน้า โดยมีคณะแพทย์ บุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และ รพ.สต.ในพื้นที่ร่วมดำเนินการ ส่วนการเตรียมเปิดศูนย์พักคอย ที่วัดพระพุทธบาท บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยสธร เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อรอกลับบ้านหรือส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลสนาม จะสามารถรองรับได้ 180 เตียง 

ก่อนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำนายแพทย์ ธีระพงษ์  แก้วภมร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายแพทย์ บพิตร สัสลี  นายแพทย์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลยโสธร ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การบริหารจัดการการฉีดวัคซีน การออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด-19 จังหวัดยโสธร          

พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดยโสธร ให้แจ้งการศูนย์ประสานรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดยโสธร โทร 090-240-9930  หากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้ง อสม.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อกักตัวตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค อีกทั้งเมื่อได้รับนัดหมายให้ฉีดวัคซีนขอให้ไปฉีด ตามนัด และให้เข้าใจผู้ที่ติดเชื้อแล้วรักษาหายแล้วจะไม่มีเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ พร้อมอีกทั้ง การปฏิบัติตามมาตรการ D- M- H- T- T- A เช่น การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19

ภาพ/เกียรติศักดิ์  ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here