ยโสธร เจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งสูบน้ำฝนที่ตกออกจากบุ่งน้อยบุ่งใหญ่

9
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี ร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และได้ประเมินสถานการณ์ พบว่าเขื่อนมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย มีระดับน้ำที่สูงกว่าระดับกักเก็บน้ำปกติ 78 เซนติเมตร และปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 580 ลูกบาศก์เมตร/ต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1– 2 เมตร และจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี ในช่วงวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง

ล่าสุดระดับน้ำชีด้านเหนือเขื่อน ยโสธร-พนมไพร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จุดสะพานข้ามลำน้ำชี ที่จะไปอำเภอพนมไพร และอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ยโสธร-นครราชสีมา สายใหม่) พบว่าระดับน้ำชีลดลงกว่า 2 เมตร จนตอหม้อโผล่เหนือน้ำชีอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ จาการเปิดประตูระบายน้ำสูงสุดทั้ง 8 บาน เพื่อรองรับน้ำชีที่ไหลมาจาก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ผ่านกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งปิดประตูระบายน้ำจากลำน้ำชี เข้าชุมชน และไร่นาเพื่อป้องกันน้ำเหนือไหลบ่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานจำนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ไปติดตั้งตั้งตามจุดต่างๆใน 4 อำเภอ ริมลำน้ำชีเพื่อสูบน้ำฝน และปริมาณน้ำท่วมสระสมในพื้นที่ลงลำน้ำชีตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร จึงแจ้งให้อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน ในการเตรียมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่าใกล้ชิด

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1785 หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 04571 2244 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here