ยโสธร: เกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร “หน่วยเลือกตั้งที่.4 เขตอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ล่าสุด ที่เขตอำเภอเมืองยโสธร.ที่โรงเรียนเทศบาล 3ห้าธันวา”เป็นหน่วยเลือกตั้งเขตอำเภอเมืองยโสธรประชาชน.ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ต่างก็เริ่มที่จะทยอยกันมาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้ว

บวกกับสภาพอุณหภูมิที่ตํ่าในช่วงเช้าอากาศที่เย็นอุณหภูมิอยู่ที่19-20องศาลงทำให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ดูค่อนข้างจะบางตาในแต่ละหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร.มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมีทั้ง หมด32หน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองยโสธร.ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองก่อนที่เข้าคูหาในมาตรการเพื่อในการป้องกัน covid ประจำหน่วยและผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่เขตต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนก่อนเข้าคูหา” ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร  รายงานข่าวที่เขตเลือกตั้งอำเภอเมืองที่จังหวัดยโสธร ล่าสุดเมื่อวันทึ่ 20 ธันวาคม63ในช่วงเช้าที่ผ่านมา

ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์  รายงานข่าวจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here