ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้วฟื้นประเพณีลงแขกดำนา

9

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” และฟื้นประเพณี ลงแขกดำนา” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงขันได้พบปะกับเกษตรกร อีกทั้งได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาอินทรีย์ จังหวัดยโสธร  และในวันนี้ยังได้มีการลงนาม “ร่วมลงขัน” เป็น “หุ้นส่วนทำนา” เป็นการซื้อขายข้าวอินทรีย์ล่วงหน้า โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  และกลุ่มเกษตรกร  ร่วมกิจกรรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันทำกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบ ลงแปลงนาโดยเลี้ยงไว้จับมาทำเป็นอาหาร ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำทุกภาคส่วนที่มาร่วมลงแขกดำนา ซึ่งเป็นการทำนาปาเป้า ด้วยการเว้นระยะห่าง 50 ซม.เพื่อให้ต้นข้าวได้แตกกอเต็มที่ถึง 139 ต้น  ประหยัดเวลาในการปักดำ  ลดต้นทุนค่าใช้ด้านจ่ายเมล็ดพันธุ์  เนื่องจากใช้ต้นกล้าน้อย แต่สามารถสร้างให้ผลผลิตข้าวได้ถึง 2.5 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นการทำนาแบบประณีต  ใช้แรงงานน้อย  มีพื้นที่จำกัดก็สามารถทำได้  อีกทั้งยังเป็นการทำนาข้าวอินทรีย์  ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย สำหรับโครงการดังกล่าว จังหวัดยโสธร ได้ทำกิจกรรม “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา”มาเป็นปีที่ 9 แล้ว

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร และเครือข่ายเกษตรกรพี่เลี้ยง และในวันนี้มีการลงนามร่วมลงขันเป็นหุ้นส่วนทำนา ตามโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา”  ปี 2564 /65 จำนวน 14 คู่  มูลค่าการลงขัน 66,000 บาท และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจรจาซื้อข้าวอินทรีย์ล่วงหน้า 3 คู่ คิดเป็นปริมาณข้าวอินทรีย์   จำนวน 504 ตัน   มูลค่า 10,215,000 บาท  รวมมูลค่าซื้อขายข้าวอินทรีย์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้  จำนวน 10,281,000 บาท  สำหรับท่านใดที่สนใจอยากร่วมลงขันสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร  หมายเลขโทรศัพท์ 045-586063 และ 065-5101948 ในวันเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here