ยโสธร ออกรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดแมลงในหมู่บ้านป้องกันโรค ลิมปี สกิน

8

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ นายถนอม หนันธิสงห์ นายก อบต.บึงแก และนายปรีชา ชำกรม ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ลงพื้นที่ ศาลาอเนกประสงค์  บ้านบึงแก ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย เสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการป้องกันโรคลัมปี สกิน และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา แก่เกษตรกร จำนวน 40 ราย

พร้อมมอบเวชภัณฑ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บึงแก ให้ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นคลังเวชภัณฑ์สำหรับใช้ดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน  จากนั้น ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ออกไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรในหมู่บ้าน พร้อมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดแมลง และยุง ตามคอกสัตว์ ให้คำแนะนำมาตรการ 5 ก ได้แก่ การกางมุ้งในคอกสัตว์  การกำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง การกักสัตว์ไว้ งดเคลื่อนย้ายในระยะนี้ และการมีระบบการป้องกันโรคที่ดี

หากเกษตรกรพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในทันที ตามหลักการรู้โรคเร็ว ควบคุมโรคเร็ว โรคก็สงบเร็ว

ภาพ-ข่าว ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here