ยโสธร อธิบดีกรมป้องกันฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

8

ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร  ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นรับผ้าพระกฐินพระราชทานอุ้มประคองเข้าสู่พระอุโบสถวางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วส่งผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่  จากนั้นประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นประคองกล่าวนะโมฯ 3 จบ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จากนั้นวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าและประเคนพระสงฆ์ ประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ประกอบพิธี ประธานถวายบริวารกฐิน ผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

ภายหลังจากเสร็จพิธี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ เครือข่ายเมาไม่ขับและประชาชนที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นประจำทุกปี โดยในครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547  ซึ่งรวมกับปีนี้จำนวน 18 ครั้ง ซึ่งในปีพุทธศักราช 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงให้มีความรุ่งเรือง ซึ่งมียอดเงินกฐินพระราชทานวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ครั้งนี้ จำนวน 1,841,581 บาท(-หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน-)

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here