ยโสธร หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนกว่า 6 พันราย

6

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 56 จังหวัดยโสธร โดยมีรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,รองอธิบดีกรมบังคับคดี, รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์, รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ,รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม,หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด โดยนายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ ที่ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร            

โดย นายเสกสรร  สุขแสง  รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลัก เช่น  การแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และการปรับปรุง ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ในมิติการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถไกล่เกลี่ยได้รวมมูลหนี้ถึง 930.-ล้านบาท การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งนี้ ได้จัดการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงาน เครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 7 หน่วยงาน และได้เชิญลูกหนี้จำนวน 6,010  ราย เข้าร่วมงานเพื่อเจราจาไกล่เกลี่ยหนี้ รวม 589,867,757.56 ล้านบาท          

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)ที่ติดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายคน กล่าวว่าการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ ที่ต้องจ่ายหนี้แต่ละเดือนให้สอดคล้องกับรายได้ ลดภาระให้กับลูกหนี้ ทั้งนี้ให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เจรจายุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่ายหากตกลงกันได้ จะไม่ถูกฟ้องคดีหรืองดการบังคับคดี ตลอดจนเกิดการถอนการยึดทรัพย์ถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องและถอนการบังคับคดี เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการฟ้องร้องคดี และในโอกาสนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 9 ราย เป็นเงิน 606,160 บาท พร้อมมอบป้ายศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในทุกอำเภอ รวม 9 ศูนย์และเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม พร้อมพบปะกับประชาชนผู้มาเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินกับ กยศ. และสถาบันการเงินต่างๆ อีกด้วย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here