ยโสธร ส่งทีมแพทย์ไปเสริมทัพปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนที่จังหวัดสมุทรสาคร

64

ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่  25 – 31 มกราคม 2564  นี้  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมในพิธีครั้งนี้

ในพิธีส่งทีมปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวชื่นชมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 8 คน ที่มีความเป็นจิตอาสา เสียสละและขอให้ทีมเดินทางไปร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยสวัสดิภาพ  ชาวยโสธรเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมครั้งนี้ และร่วมใจกันฝากส่งความปรารถนาดี ไปถึงพี่น้องชาวสมุทรสาครและชาวไทยทุกจังหวัดให้ผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไปได้โดยเร็ว    

ทั้งนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวอีกว่า ครั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้ส่งทีมปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน จำนวน 8 คน เป็นทีมที่ 2 เพื่อร่วมปฏิบัติการกับทีมของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสถานการณ์ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จำนวนมาก เป็นหน้าที่ของทีมนี้จะเป็นทีมทำหน้าที่สอบสวนและเก็บตัวอย่างเชิงรุกในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ โดยจะไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  25 – 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้เพื่อสับเปลี่ยนกับทีมแพทย์ที่ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ส่งไปก่อนหน้านี้ และมีกำหนดเดินทางกลับมาในวันที่ 25 มกราคม 2564

ด้าน นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  กล่าวว่า ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของจังหวัดยโสธร ครั้งนี้ ประกอบด้วย 8 คน

ซึ่งทีมนี้จะไปช่วยในการสอบสวนและเก็บตัวอย่าง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทสาครแบบเชิงรุก ทั้งในโรงงานและในชุมชนต่างๆ  เนื่องจากกำลังพลไม่เพียงพอ และนโยบายต้องการค้นหาเชิงรุก เพื่อควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุด โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศจะสลับหมุนเวียนไปช่วยกัน  ซึ่งทีมนี้จะทำงานกันเป็นระบบคือมีหัวหน้าทีมทำหน้าที่ประสานงาน มอบหมายหน้าที่สมาชิกทีมและตัดสินใจ  ทีมผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ  ทีมผู้ลงทะเบียนและเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้คุมมาตรฐานและมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และผู้จัดระบบคิว  และพลขับประจำทีมแพทย์

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนและพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละ เพื่อร่วมไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ  และฝากความห่วงใยและความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องชาวสมุทรสาครให้ผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้อย่างเร็ววันนี้

ภาพ/ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ จังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here