ยโสธร ส่งทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี

9

ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร   นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพคเมืองทองธานี  ระหว่างวันที่  11– 28  มิถุนายน 2564 นี้ โดยมีนายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และนายแพทย์สมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมในพิธีครั้งนี้     

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวชื่นชมทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้ง 8 คน ในความเสียสละและความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ  และชวนให้ชาวยโสธรร่วมเป็นกำลังใจในการไปปฏิบัติหน้าที่ของทีมครั้งนี้ และร่วมใจกันฝากส่งพลังกาย พลังใจให้ทีมไปดูแลรักษา และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้หายเป็นปกติทุกคน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม ผู้ว่ายโสธร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อ โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นสูนมากว่าสัปดาห์แล้ว และผู้ป่วยยังรักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว

ด้าน นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมที่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานีตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยสีเหลืองให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิตได้ และเป็นการช่วยให้โรงพยาบาลในเขต กทม. มีเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีแดงได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา เบื้องต้นรับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,200 คน สามารถเพิ่มเตียงได้ 3,000 – 5,000 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเหลืองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งจากในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสายด่วนต่างๆ จากกทม.และปริมณฑล ให้การดูแลผู้ป่วยครบวงจร ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งนี้ ได้ระดมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จากจังหวัดต่างๆที่มาหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็นเฟส เฟสละ 260 คน และใช้ทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์จากส่วนกลาง จังหวัดยโสธร มีความภูมิใจ ที่เราได้มีส่วนร่วมไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 11 – 28  มิถุนายน 2564  ถือเป็นความเสียสละที่ทีมปฏิบัติการทางการแพทย์จะได้ทั้งกุศลบุญและประสบการณ์ที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครั้งนี้

ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร กล่าวว่าทีมปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดยโสธร เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธรทั้งหมด ทั้ง 8 คน ประกอบด้วย /แพทย์หญิง ธันยนันท์ ศรีธัญรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ /เภสัชกรหญิงภาวินี  วารีขัน เภสัชกรปฏิบัติการ/เภสัชกรหญิงณัฐธิดา ดีเพชร      เภสัชกรปฏิบัติการ/นางมะลิวรรณ  แสนสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ นางเนตรชนก  สิทธิบุรี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/นางสาวณัฐพร   ประสงค์ศิลป์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/นางรัตติยา  ยั่งยืน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/นางสาวอารยา  เนติวัชรเวช พยาบาลวิชาชีพ

ยโสธร ส่งทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โรงพยาบาลยโสธรได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการดูแลป้องกันตนเองด้วย  โดยมีแพทย์หญิงธันยนันท์ ศรีธัญรัตน์   เป็นหัวหน้าทีม ในพิธีส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลบุษราคัมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีต่างปรบมือแสดงความชื่นชมทีมในความเสียสละและความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้กับทั้ง 8 คน

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here