ยโสธร สำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำชีล้นตลิ่ง

11
default

นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปให้การต้อนรับ นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ   รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่ลงพื้นที่บริเวณเขื่อนยโสธร –พนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้นำแผนการจัดการน้ำเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้สรุปแผนการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ให้รองเลขาฯ (สทนช.) ได้ทราบและนำมาปรับใช้ในลุ่มน้ำชี และลำห้วยสาขา

นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำชี บริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนกล้องวงจรปิด.  CCTV. เพื่อเฝ้าติดตามระดับน้ำ และตรวจสอบระดับน้ำจุด ท่าคำทอง ที่จังหวัดได้ดำเนินการเป็นจุดสัญญลักษณ์แจ้งเตือน ซึ่งจุดดังกล่าว อ่านค่าระดับน้ำได้ 6.80 ม. ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 2.70 ม. (ระดับวิกฤติ 9.50 ม.) ทั้งนี้จังหวัดจะได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยชาวบ้านเผยส่วนมากจะเป็นน้ำเหนือ เพราะที่ยโสธร เพิ่งมีฝนตก

ส่วนผลกระทบจากปริมาณน้ำล้นตลิ่งจากลำน้ำยัง นางแสงเสน่ห์  เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติ นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์สนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร เพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำลำยังซึ่งเริ่มเอ่อล้นตลิ่งท่วมนาข้าว 2 ตำบลไปแล้วกว่า 700 ไร่ ประกอบด้วย  ตำบลเดิด ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ทั้งนี้สืบเนื่องจากระดับน้ำชีมีระดับสูงขึ้นทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยัง ที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานไหลมาบรรจบน้ำชี ช่วงเขตบ้านใหม่ชุมพร ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร ไหลได้ช้าทำให้น้ำลำเซบายล้นตลิ่งไหลหลากนาข้าวชาวบ้าน 2 ตำบล ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บ้านม่วงอ่อน ตำบล ดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร โดยบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จว.ยโสธร กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลเดิด ออกให้การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งพระเณรด้วย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here