ยโสธร ศูนย์เตือนภัยแจ้งเตือนประชาชน 4 อำเภอ 37 หมู่บ้านริมชีระวังน้ำท่วม

9

นายสมเพ็ชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร ให้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตั้งบ้านเรือน และมีไร่นา อยู่ริมแม่น้ำชี รวม 4 อำเภอ 13 ตำบล 4 ชุมชน จำนวน 37 หมู่บ้าน….ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 6 ตำบล 4 ขุมขน 20 หมู่บ้าน / อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน / อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน และอำเภอค้อวัง จำนวน 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน

นายสมเพ็ชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร กล่าวว่า “ จังหวัดยโสธร ได้เตรียมพร้อมหน่วยงานที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ริมแม่น้ำชี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ทหารกองบังคับการกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานสาธารณสุขทั้ง 4 อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสากู้ภัย

 เตรียมความพร้อมไว้ให้การช่วยเหลือประชาชน หากเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำมวลมหาศาล หลากท่วมเหมือน จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เนื่องจากพื้นที่ 37 หมู่บ้าน ใน 4 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร อยู่ริมชีเป็นพื้นที่ราบลุ่ม หากเกิดพนังกั้นน้ำรั่วหรือพนังขาดจากน้ำกัดเซาะ จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ก็จะมีหน่วยทหารช่าง จากกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการโดย หน่วยบัญชาการพัฒนาเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 2 นำเครื่องจักรกลมาเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน เฉพาะหน้าได้ทันการณ์

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here