ยโสธร: ลำนํ้าชีปริมาณนํ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด

138

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร.ได้จัดการประชุมเพื่อเร่งการช่วยเหลือกับชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน.โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ สำนักงาน.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร.ได้ลงพื้นที่.พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่เขตตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร เพื่อในการ.ติดตามและเฝ้าระวังในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2564 ของ กรมพัฒนาที่ดินเนื่องจาก.ได้ขอเข้าพบกับหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจ.ยโสธร พร้อมด้วย.เจ้าหน้าที่.เพื่อในการรับฟังผลสรุปจากข้อมูลในการดำเนินงานและหารือข้อราชการในการดำเนินงานและการบริหาร”ในโครงการฯอย่างโปร่งใส่.และถูกต้องเพื่อเป็นแนวทาง.ที่ระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างตามที่แนวทางการจัดระเบียบจากสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

ในโครงการแหล่งน้ำในไร่นาของชาวบ้านที่อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทานในการขุดสระที่บริเวณไร่นาและบ่อนํ้าขนาดเล็ก”และขนาด.1,260 ลูกบาศก์เมตร.พร้อมทั้งให้เกษตรกรผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสนับสุนุนงบจากการร่วมเพื่อออกค่าใช้จ่ายในจำนวน 2,500.บาท”ต่อมาในการจัดการบริหารเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์”ให้กับชาวบ้านประชาชน.ในด้านปัญหาจากภัยพิบัติที่ชาวบ้านได้ประสบพบกับความแห้งแล้งจากสาเหตุที่กลุ่มเกษตรกรได้ขาดแคลนน้ำดื่มนํ้าใช้ในด้านเกษตรกรส่วนใหญ่ชาวบ้านจะยึดเป็นอาชีพหลักอย่างเช่นชาวนาชาวไร่บ้านล้วนแต่ต้องใช้นํ้ากันแทบทุกหลังคาเรือน”เพื่อจะประโยชน์ต่างฯที่ชาวบ้านจะต้องใช้ล่าสุดจากการลงพื้นที่.ของเจ้าหน้าที่จากภาครัฐฯได้เร่งในการดำเนินการจากที่ในโครงการแหล่งนํ้าในไร่นาของประชาชนได้ดำเนินการเพื่อความแข็งแรง.พร้อมทั้งได้เพิ่มประสิทธิภาพ”ให้กับแหล่งนํ้าและกักเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้าน.ได้ใช้ประโยชน์ในทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ทำการของสำนักงานเกษตรเพื่อด้านการเกษตรกรฯในพื้นที่นอกเขตชลประทานจึงได้มีแหล่งน้ำที่ให้กับการเกษตรของหมู่บ้านตำบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธร

ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์ รายงานข่าวจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here