ยโสธร รัฐมนตรีประภัทรลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน

6

นายประภัตร โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโรคลัมปีสกิน และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   นายชัยวัฒน์  แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ  ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดยโสธร ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2564 จังหวัดยโสธรได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์)  ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  โดยจังหวัดยโสธร หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ  พบผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคระบาดดังกล่าว และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง  โดยจังหวัดยโสธรมีโค-กระบือ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ 9 อำเภอ 78 ตำบล มีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 2,471 ราย สัตว์ป่วยตาย จำนวน 2,675 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 55,193,000 บาท 

โดยในวันนี้ได้มอบเงินเยียวยา รอบที่ 1 จำนวน 9 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 2,344 ราย สัตว์ตาย จำนวน 2,542 ตัว วงเงินช่วยเหลือ จำนวน 52,383,000 บาท   ส่วนรอบที่ 2 อยู่ระหว่างรอการโอนเงินอีก จำนวน 9 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 127 ราย สัตว์ตาย จำนวน 133 ตัว วงเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,810,000  บาท 

 นอกจากนั้น ในวันนี้  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยังได้พบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้  แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไป  รวม ถึงกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ทุกแห่ง   เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงชีพในครัวเรือนต่อไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here