ยโสธร รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.กุดชุม รับปากให้งบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

14

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางกลับจากประชุมสันนิบาตเทศบาลที่จังหวัดบึงการ แวะตรวจงานที่ค้างสร้างไม่เสร็จ 1 โครงการที่จังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านจังหวัดยโสธร ได้แวะตรวจเยี่ยมเทศบาลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร เพื่อพบประส่วนราชการ และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เลยถือโอกาสกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการไปในตัวด้วย ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการงบพัฒนาเมือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยจุดแรกได้เดินทางไปยัง บ้านเอราวัณ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.พิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโยธาธิการ จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ นำชมจุดที่มีการของบประมาณเพื่อเชื่อมถนนสายหลัก ถนนวารีราชเดช ความยาวประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการเป็นถนนเลี่ยงเมืองไม่ต้องผ่านตัวอำเภอกุดชุม เพื่อลดความแออัดทำให้การจราจรมีความสะดวกสบายและประชาชนจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อถนนจุดนี้มากขึ้น โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี ได้พูดคุยสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นถึงความต้องการและยินยอม ซึ่งชาวบ้านต่างแสดงความยินดีถ้าได้มีการเชื่อมถนนบริเวณจุดนี้

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาโดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ หลังจากได้รับฟังรายงานแล้ว ได้เดินทางไปยังบริเวณหนองบักทอ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ให้การต้อนรับพร้อมรายงานการดำเนินโครงการฯและสภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมกล่าวถึงการพัฒนาบริเวณหนองบักทอเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก่อนจะยื่นเอกสารของบประมาณสนับสนุน พร้อมนายกตำบลห้วยแจ้ง อำเภอกุดชุม

โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับหนังสือจากผู้นำท้องถิ่นได้กล่าวให้กำลังใจ และรับปากจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ก่อนเดินทางกลับช่วงท้ายได้มีการเปิดตัวผู้สมัครตัวแทนของ พรรคภูมิใจไทย ที่จะลงสมัครในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง ได้แก่ เขต 1 นายอุทัย มิ่งขวัญ เขต 2 นายประจักษ์ชัย เนาวรัตน์ นายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเรดคอด ส่วนเขต 3 นายธนพัฒน์ ศรีชนะ ลูกชาย ดร.พิกิฏ นางพัฒนา ศรีชนะ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ยโสธร 

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจาก จังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here