ยโสธร รัฐมนตรีคลังมอบนโยบายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

6

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะฯ  ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร  ติดตามและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร  โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร (คบจ.ยโสธร) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมรับประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะฯ  ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดยโสธร พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งมอบนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่  ทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 4 วงเงิน 1,200 บาทต่อคนตลอดทั้งโครงการ และใช้จ่ายวันละ 150 บาท  โดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งมีประมาณ 28 ล้านสิทธิ  ให้กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ จำนวน 1 ล้านสิทธิ ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนครบจำนวน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง/แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  นอกจากนั้นในปี 2565 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นพันธกิจหลักด้วย

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร  โดยโครงการเราชนะ มีร้านค้าในจังหวัดยโสธรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,787 แห่ง  มีประชาชนที่ร่วมโครงการฯ  304,262 คน  ส่วนโครงการคนละครึ่ง มีร้านค้าในจังหวัดยโสธรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,608 แห่ง และมียอดการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง จำนวน 1,080.9 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here