ยโสธร พ่อเมืองบั้งไฟส่งผู้โดยสารกลับไปทำงานพร้อมคุมเข้มโควิด-19

4

นายชลธี ยังตรง พ่อเมืองบั้งไฟยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหงวัดยโสธร เพื่อส่งผู้โดยสารให้เดินทางกลับไปทำงานด้วยความปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หลังจากกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565   ด้วยการตรวจเช็คพนักงานผู้ขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถ รวมทั้งสภาพของรถโดยสารด้วย  นอกจากนั้นยังได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัน ลูกอม น้ำดื่ม เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย   นอกจากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยังได้มีการคัดกรองและให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนจะที่เดินทางกลับไปทำงานยังกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธรอีกด้วย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ได้ย้ำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10 รสขม  โดยเฉพาะ ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ขับขี่ด้วยความปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย  พร้อมย้ำการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19  อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และห่างไกลจากโควิด-19

 จังหวัดยโสธร มีการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ทั้ง  9 อำเภอ รวม 130 แห่ง ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  2 มกราคม 2565  มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 10 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 8  ราย  พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ดื่มแล้วขับทัศนวิสัยไม่ดี  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น รถจักรยานยนต์  ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ถนนในหมู่บ้าน,อบต., ถนนทางหลวงชลบท  สำหรับพื้นที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ อำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเลิงนกทา และอำเภอเมืองยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ /ยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here