ยโสธร พ่อเมืองบั้งไฟตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเชอร์ให้นักเรียนมัธยมก่อนเปิดเทอม

7

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาด นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ที่อาคารธนาคารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ซึ่งในวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 3,138 คน

 เพื่อเป็นการ สร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีนและเพื่อต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในโรงเรียน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทย ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคโควิด-19 ตามความสมัครใจให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรเพื่อลดความ รุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 จึงได้มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์(Pfizer)ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า โดยมีกำหนดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปซึ่งสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้กำหนดฉีดวัคซีนให้กับสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ 9 อำเภอ โดย เริ่มฉีดตั่งแต่วันที่ 11 ตุลาคม เป็นต้นไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here