ยโสธร พ่อเมืองนำลุยเกี่ยวข้าว แปลงนาอินทรีย์ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฯ

9

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นำลุยเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาสาธิตอินทรีย์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมือง และครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร  2565 “ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาด้านเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565                  

จังหวัดยโสธร นับเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการเพิ่มจำนวนเกษตรกร จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนผลผลิต แปรรูปจากผลผลิตและองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  มีวิสัยทัศน์คือ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” ตั้งเป้าในการขยายพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในปี 2565 จำนวน 380,000 ไร่ และตั้งเป้าหมายในปี 2570 จำนวน 400,000 ไร่ มุ่งหวังให้เกษตรกรหันมาเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรอินทรีย์ตลอดจนถึงรักษาระบบนิเวศน์                

นอกจากนั้นการกิจกรรมเกี่ยวข้าวครั้งนี้ ยังเป็นการสืบสานวิถีอีสาน การทำนาแบบโบราณ มีการปล่อยกบ ปล่อยปลา และยังมีกิจกรรมการแข่งขันมัดข้าว หาบข้าวขึ้นลาน การนวดหรือฟาดข้าว และการแข่งขันกินแตงโมอินทรีย์ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานมีการร้องหมอลำ และเด็กๆ นักเรียนในตัวเมืองยโสธร ยังได้เรียนรู้การเกี่ยวข้าวและวิถีการทำนาแบบดั่งเดิม โดยแปลงนาอินทรีย์สาธิตแห่งนี้ ยังเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการยังได้เยี่ยมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่พี่น้องเกษตรกรนำมาจำหน่ายที่ตลาดสีเขียวหรือตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรในราคาย่อมเยา มีทั้งผักสดๆ ข้าวอินทรีย์ บัวอินทรีย์ ปูนา และอาหารอีสานแซ่บๆ จำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์ เปิดขายตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here