ยโสธร พิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารี รัตนราชกัญญา”

15

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีมอบแบบลาย ผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ กลุ่มทอผ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสัมมาชีพทอผ้า จาก 9 อำเภอ รวม 52 กลุ่ม เข้ารับมอบที่ห้องทับทิม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร                

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ความว่า พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นในการทรงสืบสานพระราชดำริสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอด ผสมผสาน มุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำ แต่ละภูมิภาค ทรงพระราชทานแบบลายผ้าชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ลายผ้าบาติก 3 ลาย เช่นลาย “ปาเต๊ะร่วมใจ เทิดไท้เจ้าหญิง” ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย”ป่าแดนใต้” แก่พสกนิกร ชาวไทย นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย    และจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วัดพระธาตุ ประสิทธิ์และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอ นาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของโครงการ ศิลปาชีพและในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา เพื่อสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งคนรุ่นหลังได้สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม เข้าเฝ้ารับเสด็จ                  

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราช กัญญา” เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทาน แก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่นให้ร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here