ยโสธร: พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสต๊อกข้าวที่โรงสีทัพย์สิริธร

53

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้นำผู้แทนคณะทำงาน ตรวจสอบสต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิตพ.ศ 2563-2564 จังหวัดยโสธร นำโดยผู้แทนปลัดจังหวัดยโสธรและผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ฝ่ายทหาร.และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร ผู้แทนเกษตรจังหวัดยโสธร ผู้แทนผู้อำนวยาร ธ.ก.ส.และผู้แทนสภาเกษตรจังหวัดยโสธร ดำเนินการตรวจสอบสต็อกข้าวผู้ประกอบการโรงสี

ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อกปีการผลิตในพ.ศ.2563-2564 ในครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสอบข้าวของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิตพ.ศ. 2563-2564

ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์. รายงานข่าวจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here