ยโสธร พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

5

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน ผวจ.ยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำที่บริเวน ท่าคำทองแม่น้ำชี หลังวัดศรีธรรมาราม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร ผู้แทนนายอำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วม ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร                   

ทั้งนี้จังหวัดยโสธรได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรีเพื่อนำแนวทางขอสั่งการมาใช้ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยปรับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยจังหวัดยโสธรได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย /เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ แล้ว จำนวน 5 อำเภอ 27 ตำบล 156 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 83,440 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 8,512 ครัวเรือน และหากประชาชนมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร  ได้ที่หมายเลข 045-712244 หรือ สายด้วย ปภ. 1784  หรือ ทางกลุ่มไลน์ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง         

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน ผวจ.ยโสธร  ยังกล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดยโสธร ระดับน้ำในแม่น้ำชี ยังสามารถรับได้อีกสูงสุด 1.80 เมตร ก่อนที่จะถึงสถานการณ์วิกฤต และในปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวันละประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งยังถือว่าเป็นภาวะที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมบ้านเรือนหากระดับน้ำไม่เพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามจังหวัดยโสธรจะมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีความพร้อมที่จะรับมือหากเกิดสถานการณ์วิกฤต ส่วนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแทบทุกพื้นที่ของจังหวัดยโสธร ยังคงมีฝนตกหนักกระจายอยู่ทั่วไปเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here