ยโสธร พระเทพวงศาจารย์เจ้าคณะจังหวัดยโสธรประกอบพิธีปลงผมนาค 99 รูป

1

ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  พระเทพวงศาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิรุจ  วิชัยบุญ   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ประกอบพิธีปลงผมนาค  ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  นายอำเภอ ข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง  

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน  99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ระหว่างวันที่ 8 -23 มกราคม 2566  และมีนาคเข้ารับการปลงผมตามโครงการฯ ของจังหวัดยโสธร  จำนวน 99 นาค ซึ่งมีประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติของนาค และประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมขลิบผมก่อนที่จะทำการปลงผมนาค ตามประเพณีปฏิบัติต่อไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here