ยโสธร ผู้ว่าฯเรียกประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมสั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่ง

0

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เพื่อพิจารณาการปิดสถานศึกษา และเตรียมเปิดศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่จะเดินทางกลับบ้าน ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดยโสธร ล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วย 60 ราย ยอดรวม 857 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 287 ราย กำลังรักษาตัว 597 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยระลอกใหม่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรอบๆ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ติดเชื้อแต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองยโสธร 200 ราย/ อำเภอเลิงนกทา 149 ราย/อำเภอกุดชุม 127 ราย/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 84 ราย/อำเภอมหาชนะชัย 94 ราย/อำเภอค้อวัง 61 ราย/อำเภอป่าติ้ว 142 ราย/อำเภอทรายมูล 50 ราย/และอำเภอไทยเจริญ 50 ราย

ที่ประชุมยังได้พิจารณาความเหมาะสมการปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความกังวลของผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหาร สถานศึกษาที่หวั่นเกรงการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ที่ประชุมได้พิจารณาให้ปิดสถานศึกษา ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2564  โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ที่เหมาะสม เช่นการสอนทางไกล จากโทรทัศน์การศึกษา เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน แอพพลิเคชั่นต่างๆ และเรียนตามใบงานที่ครูส่งให้ที่บ้าน ยกเว้น โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ ประจำเช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อ.คำเขื่อนแก้ว,โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธรและ ร.ร.ทรายมูลพระปริยัติวิทยา ให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือตามเหมาะสมได้ ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อเปิด-ปิด สถานศึกษา โดยมีนายสามาถ ผ่องศรี ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมและแถลงข่าวการปิดสถานศึกษาระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2564 ด้วย

ส่วนการเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทางจังหวัดยโสธร ได้ให้ทุกอำเภอเร่งหาสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อใช้เป็นที่พักรักษาตัว สำหรับผู้มีอาการเล็กน้อยหรือผู้ที่รักษาตัวแล้วรอกลับบ้าน  เบื้องต้นอำเภอเมืองยโสธร เตรียมจุดพักคอยที่ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร สามารถรับผู้ติดเชื้อได้ 50 เตียง, อำเภอมหาชนะชัย ที่วัดพระพุทธบาท รับได้ 100-120 เตียง และ อำเภอไทยเจริญ รับได้ 40 เตียง ด้านนายแพทย์ภานุพันธ์ ธนปฐมสินชัย  นายแพทย์เชี่ยวชาญสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สาธารณสุขได้ปฏิบัติการเชิงรุกทุกชุมชน โดยร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น กำลัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ออกตามย่านชุมชน ตลาดโต้รุ่ง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีพ่อเมือง นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร ออกให้คำแนะนำประชาชนด้วย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here