ยโสธร ผู้ว่าฯเปิดแถลงข่าวภายหลังตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ยังพุ่งสูง

8

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร  พันเอกมงกฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ( ฝ่ายทหาร )และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ร่วมแถลงข่าว

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นำแถลงข่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่  3 พฤษภาคม  2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่เริ่มเดือนเมษายน จำนวน 78 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 8 ราย เป็นคนในเขตอำเภอเมืองยโสธร  7 ราย และมหาชนะชัย  1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 รายเท่าเดิม  จากการเฝ้าระวังสถานการณ์พบว่าผู้ติดเชื้อยืนยัน ที่เพิ่มขึ้นยังเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของอำเภอเมืองยโสธร เราจึงต้องขอความร่วมมือผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรค แลที่สำคัญอย่าได้ปกปิดไทม์ไลน์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ขอความร่วมมือและขอเตือนประชาชนในประเด็นการติดเชื้อร่วมกันของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ cluster ของเรา ควรงดการออกไปรวมกลุ่มสังสรรค์ เพราะคุณอาจนำเชื้อกลับมาสู่คนในครอบครัว และทีมเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความจริงจังเรื่องการกักตัวมากขึ้น   ทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องกักตัวกันเข้มมากขึ้น การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ  นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร  กล่าวว่า ทุกโรงยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลสนาม มีความร้อมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด 19    ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร  ได้เปิดรับผู้ติดเชื้อยืนยันตั้งแต่วันที่  23  เมษายน 2564  เป็นต้นมา  มีเตียงทั้งหมด  80  เตียง  สูงสุดสามารถเพิ่มได้ถึง 100  เตียง จากวันที่ 23 เมษายนถึงวันนี้ มียอดผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับการดูแลที่ รพ.สนาม รวม  41 คน กลับบ้านได้แล้ว  3 คน  ส่งต่อเข้ารพ.ยโสธร  4  คน  วันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อในการดูแลที่ รพ.สนาม จำนวน  34  คน แบ่งเป็น เพศชาย 11คน  เพศหญิง 23 คน  ทีมดูแลประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 4 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2คน คนงาน 1 คน  เจ้าหน้าที่รังสีแพทย์ ( X-ray )  1 คน มีทีมกองำลังอาสารักษาดินแดน ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและยังมีทีมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตร่วมดูแล 

ยโสธร ผู้ว่าฯเปิดแถลงข่าวภายหลังตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ยังพุ่งสูง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ ของจังหวัดยโสธร จึงมี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามประกาศจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเข้มข้น

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here