ยโสธร ผู้ว่าฯเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมชวนมาถ่ายรูปเช็คอินที่วิมานพญาแถน

8

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว    ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  นายชัยวัฒน์  แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นางพัทธานันท์ ยังตรง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร   นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายวิเชียร  สมวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมงาน ณ  วิมานพญาแถน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร    

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการดังกล่าว เพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร  ซึ่งได้จำลองเอาแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร มาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนิทรรศการ แสง  สี  เสียง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายประกอบด้วย 4 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีจุดไฟตูมกา และประเพณีแห่ดาว มาจัดแสดงที่วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมงานประเพณี  ทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรด้วย   โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชมและถ่ายภาพเช็คอิน ในบรรยากาศท่ามกลางแสงไฟได้  ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564  ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565 

นอกจากนั้น ในงานนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร  หอการค้าจังหวัดยโสธร ผู้ประกอบการร้านอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นำสินค้าโอทอป  สินค้าของกิน ของฝาก มาออกร้านจำหน่าย ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19 สามารถไป ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ ได้ตั้งแต่เช้า จนถึงเวลา 21.00 น. ของทุกวัน ที่วิมานพญาแถน  ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของแสงไฟยามค่ำคืน มาชิม มาช้อป ของกินของฝากสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นยโสธร กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้ชุมชนมีกำลังใจสู้โควิด-19 ต่อไป

ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here