ยโสธร ผู้ว่าฯมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้นายอำเภอ 9 อำเภอ ยอดผู้ป่วยทะลุ100ราย

10

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ร่วมลงนามเป็นพยานรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย และได้เป็นประธานมอบให้แก่นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมลงนามเป็นพยานรับมอบในครั้งนี้   AED (Automatic External Defibrillator) หรือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ คืออุปกรณ์ที่จะช่วยวินิจฉัยและช่วยชีวิตผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจฉับพลันด้วยการช็อตไฟฟ้า หรือผู้ป่วยหมดสติ ทำให้สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 19/2564  เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณาแผนการบริหารจัดการจอง และฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดยโสธรแบบบูรณาการ การติดตามการดำเนินการกักกันกลุ่มเสี่ยง (HQ) ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยัน มาตรการการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นเป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สำหับยอดผู้ป่วยในการระบาดรอบใหม่จากวันที่ 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 14 พ.ค.64 คณะแพทย์ได้ตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสิ้น 101 คน โดยผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 35 ปีอาชีพค้าขาย มีบ้านอยู่ใน อ.กุดชุม จ.ยโสธร และเสียชีวิต  1  ราย

ภาพ/ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here