ยโสธร ผู้ว่าฯนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน

0

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผวจ.ยโสธร พร้อมด้วยทัตแพทย์หญิงปิยะนุช มาลัย ผู้แทนนายแพทย์ สสจ.ยโสธร และนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ออกให้บริการประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ที่โรงเรียนบ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2  ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร         

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผวจ.ยโสธร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ได้ออกให้บริการประชาชน อาทิ การให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟู นวดแผนไทย พร้อมบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด    

ทั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาด รวมถึงส่วนราชการได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มกันหนาว พันธุ์ปลา และพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน อีกทั้งยังให้บริการด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ได้ทำหมันสุขนัข และแมว การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  ให้คำแนะนำเรื่องแรงงาน ด้านอาชีพ การช่วยเหลือทางสังคม การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตัดผม และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหาและรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยมีประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากและยังมีองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆและภาคีเครือข่ายกว่า 40 หน่วยงานเข้าร่วมในวันนี้อีกด้วย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here