ยโสธร ผู้ว่าฯนำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมปลูกต้นรวงผื้งต้นไม้พระราชทาน

0

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดและเป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)

 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา รวมไปถึงกิจกรรมทำความสะอาดถนน ทาสีถนนสัญญาณจราจรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กิจกรรมประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชน นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ และกิจกรรมแสดงดนตรีในสวน โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท) ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเลิงนกทา การแสดงของ จ.ส.อ.กิตติคุณ บุญค้ำจุน (หรือ มนต์แคน แก่นคูน) จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าวประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here