ยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเมืองบั้งไฟเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือก

3

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร(เมืองบั้งไฟ) ได้กล่าวภายหลังออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ว่าตนขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกนายก อบจ.และ ส.อบจ.ให้มากที่สุดสมกับเป็นเมืองประชาธิปไตย และขอให้ประชาชนมั่นใจในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางจังหวัดฯร่วมกับ สาธารณสุข อสม.ได้เตรียมบุคคลากรไว้ตรวจเข้มอย่างเต็มร้อยโดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าคูหา และหากตรวจพบทางจังหวัดยโสธร ได้จัดสถานที่แยกให้ผู้ป่วยลงคะแนนใช้สิทธิ์ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ต่างหาก “อย่าลืมสวมแมท หยุดเชื้อเพื่อส่วนรวม”

นายชลธี ยังตรง ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ยโสธร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ยโสธร จังหวัดยโสธร มี 9 อำเภอ 85ตำบล 30 เขตเลือกตั้ง มี ส.อบจ.30 คน  จำนวน 961 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือก ส.อบจ.จำนวน 425,767 คน/ ผู้มีสิทธิ์เลือกนายก อบจ.ยโสธร จำนวน 427,681 คน/ เตือนผู้ใช้สิทธิ์ท่านจะได้บัตรเลือกตั้งคนละ 2 ใบ มีบัตรเลือกนายก อบจ.จะเป็น(สีเขียว) ส่วนบัตรเลือก ส.อบจ. จะเป็น(สีชมพู) โดยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.วันที่ 20 ธ.ค. 63

ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์ช่วงเช้า มีข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สสจ.และ อสม.เข้าใช้สิทธิ์เป็นลำดับแรกๆเพราะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ได้รับคำสั่ง ณ หน่วยนั้นๆ ตามด้วยประชาชนทั่วไปช่วงเช้าผู้ใช้สิทธิ์ยังบางตา ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น จำหน่าย จ่ายแจก สุราหรือแจกเงินซื้อเสียง นางนางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ยังไม่พบการกระทำผิด

ข่าว/ภาพ-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here