ยโสธร ผู้นำชุมชนร้องขอคำชี้แจงที่ไม่แต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

3

ผู้นำชุมชนในตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เข้ายื่นหนังสือขอคำชี้แจงจากกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร หลังจากที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งๆที่ได้ส่งรายชื่อไปแล้วและสำหรับการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาก็เคยได้รับแต่งตั้งมาโดยตลอดทุกครั้ง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รวม 7 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอคำชี้แจงจากกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ให้ส่งรายชื่อเข้าไปเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน.แต่หลังจากส่งรายชื่อไปแล้วกลับไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด โดยไม่ทราบเหตุผล ทั้งที่ก่อนหน้านี้สำหรับการเลือกตั้งระดับต่างๆที่ผ่านมาก็เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาตลอด ไม่ว่าการเลือกตั้งระดับใด จึงต้องการให้กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรสาเหตุที่ไม่แต่งตั้ง

กลุ่มผู้นำชุมชนยังได้ตั้งข้อสังเกตุว่ามีกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อยู่ 1 คน ที่มีพี่ชายลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ด้วยจึงเกรงว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจะไม่โปร่งใสและยุติธรรม จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรมีการตรวจสอบด้วย โดยมี นางอนุสศินี  นิลวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ในนามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นตัวแทนไปรับหนังสือจากกลุ่มผู้นำชุมชนพร้อมกับชี้แจงว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกอย่างเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส ส่วนเหตุผลที่ไม่แต่งตั้งกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากบางคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนเดียวกันกับผู้สมัครและบางคนเป็นเครือญาติกับผู้สมัครซึ่งผิดระเบียบข้อบังคับจึงไม่ได้แต่งตั้ง

ขณะที่ นายวิมล  สามสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง บอกว่า ที่พวกตนเดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้เพราะต้องการคำชี้แจงเหตุผลที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ไม่แต่งตั้งพวกตน เนื่องจากตนยืนยันว่าไม่ได้เป็นเครือญาติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครแต่อย่างใด ซึ่งการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาพวกตนก็เคยเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาโดยตลอดจึงต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ชี้แจงเหตุผลที่ไม่แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตนทราบด้วย                   

จากนั้นกลุ่มผู้นำชุมชนได้พากันเดินทางเข้าไปยื่นหนังสืออีกฉบับให้กับผู้นวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอีกครั้งนี้ โดยมีนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร รับหนังสือที่กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลนาโส่ นำมายื่น พร้อมรับฟังข้อร้องเรียนผู้นำชุมชน ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยจะหาทางออกให้โดยเร่งด่วน เพราะ กกต.ไม่ต้องการความขัดแย้งในชุมชน

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here