ยโสธร ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 44 ราย ยอดรวม 671 ราย

0

ผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธรรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 จากข้อมูลไทม์ไลน์ของศูนย์สื่อสารโควิดจังหวัดยโสธร พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีผู้ป่วยสะสมจากวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 จำนวน 671 ราย รักษาหายจำนวน 223 ราย กำลังรักษาจำนวน 445 ราย เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยวันนี้(18 ก.ค.64 จำนวน 44 ราย

ส่วนยอดรวมทั้งอำเภอ 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอำเภอไทยเจริญ 31 ราย/ อำเภอเลิงนกทา 115 ราย/ อำเภอทรายมูล 35 ราย/ อำเภอกุดชุม 102 ราย/ อำเภอเมืองยโสธร 182 ราย/ อำเภอคำเขื่อนแก้ว 66 ราย/ อำเภอค้อวัง 45 ราย/ อำเภอมหาชนะชัย 58 ราย/ และอำเภอป่าติ้ว 37 ราย/

จังหวัดยโสธร ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดฯ ขอให้แจ้งกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน นอกจากนั้นแล้วหากมีการตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนอย่าปิดบังไทม์ไลน์ เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปสู่บุคคลอื่นอย่างได้ผล เพื่อประเทศจะได้ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีต่อไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here