ยโสธร ผอ.รมน.ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนปลูกต้นยางนา

1

พ.อ.กิตติศักดิ์   ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ (ปลูกต้นยางนา) และได้มอบต้นไม้(ต้นยางนา) ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ (ปลูกต้นยางนา) จำนวน 2,000 ต้น เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียวรายการพื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้าและเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั้งยืน การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า จะก่อประโยชน์สรรพสิ่งในผืนป่า เพื่อเป็นการคืนสมดุลของระบบนิเวศจะมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรง ของปัญหาต่างๆ

ดังนั้น การปลูกต้นยางนาที่ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาไว้แล้ว เมื่อนำไปปลูกจะได้ผลที่ดีต่อการเพิ่มสภาพความชุ่มชื้นให้กับป่าและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  โดยมี ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้ยโสธร, ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร, หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ย.ส.3(โคกนาโก), รองนายก อบต.หนองหิน, ปลัด อบต,หนองหิน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน, ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์, สมาชิกสภาตำบลหนองหิน, กำนันตำบลหนองหิน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่ในพื้นที่ตำบลหนองหิน,  ประชาชนจิตอาสา, ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองหิน, นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองหิน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประมาณ 300 คน  ได้ทำการปลูกในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณริมหนองบ่อใหญ่  บ้านหนองบ่อ  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ข่าว/ภาพ-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here