ยโสธร ป.ป.ช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงสงสัยทุจริตโครงการคลองส่งน้ำงบประมาณ 10 ล้านบาท หรือไม่

10

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางสื่อออนไลน์ ว่า “คลองส่งน้ำ 10 ล้าน เน้นพัง ไม่เน้นเสร็จ โดยระบุว่ามีสภาพงานเละจนทนดูไม่ไหวทั้งสภาพปูนที่แตกหัก การบดอัดดินที่ไม่แน่น เส้นเหล็กดูไม่มีคุณภาพ จึงไม่แน่ว่ามีการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานหรือตรงตามสเป็กตามระเบียบ TOR หรือไม่ แถมยังไม่เห็นมีการติดป้ายโครงการฯไว้อีกด้วยเลยยังไม่แน่ใจว่าการก่อสร้างใช้งบเท่าไร แต่แอดได้ยินพรายกระซิบมาว่าใช้งบสูงถึง 10 ล้านบาทเลยทีเดียว นั้น!                      

ล่าสุด นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยสมาชิกชมรม STRONG – ต้านทุจริต จังหวัดยโสธร ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอมหาชนะชัย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบริเวณที่ดำเนินโครงการฯดังกล่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมี นายวัชรพงศ์  ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 จังหวัดอุบลราชธานีและ นายศรีวิชัย  หาญจำปา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงานฯ ร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงในครั้งนี้ โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC-2L เขื่อนยโสธร P5 (สาย 01A, 03,05) ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นงานก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก U- Shape เพื่อกระจายน้ำลงในระดับแปลงเกษตร ซึ่งราง U- Shape เป็นการหล่อภายนอกและยกนำมาติดตั้ง โดยมีอุปกรณ์แผ่นเหล็กยึดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก U- Shape มีความยาว 3,995 เมตร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน วงเงินงบประมาณ 9,975,800 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้ ส่วนจุดที่มีการทักท้วง คือ คูส่งน้ำสาย 01A และ 05 คลองส่งน้ำสาย 2L-MC ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งตามแผนงานจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 นี้                               

เบื้องต้นสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 ได้ดำเนินการปรับแก้ไขการก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดและแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ซึ่ง นายอดุลย์  วันดี ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร ได้กำชับให้วิศวกรฯควบคุมการก่อสร้างให้กำกับดูแลการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนและได้มาตรฐานตามที่กรมชลประทานกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไป พร้อมกับจะได้ประสานงานให้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 รายงานผลการดำเนินการกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ช.ยโสธร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าว/ภาพ-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here